هل بزرگ تهران

ویژگی ها

فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه
درجه هتل 5 ستاره
تعداد طبقات 11 طبقه
تعداد اتاق ها 237 اتاق
عرض جغرافیایی 35.7239265
طول جغرافیایی 51.4086399

توضیحات

گالری

;