تور کرمان بم کلوت


تهران
1397/12/29
1398/01/03

رفت و برگشت با پرواز ایرباس ماهان بیمه مسافرتی پذیرایی راهنمای مجرب گشت شهر کرمان به همراه گشت بم جدیدورودیه ها اتوبوس توریستی صبحانه

---

دیدنی های کرمان: کاخ و موزه هرندی مجموعه گنجعلیخان (حمام بازار مسجد) باغ فتح آباد آتشکده باغ شازده آرامگاه شاه نعمت ا... ولی حمام وکیل ارگ تاریخی بم

مقاصد


هتل

;