تور بندرعباس قشم


تهران
1397/12/29
1398/01/03

---

---

گشت یک روزه جزیره قشم (جنگل های حرا-قلعه پرتغالیها-غارهای خوربس-بازار) حمام و مسجد گله داری بازار موزه مردم شناسی معبد هندوها اسکله شهید رجایی آبگر م گنو و .....

مقاصد


هتل

;