درخواست ویزا دوبی

مدارک لازم جهت درخواست ویزای توریستی دوبی به شرح زیر است:

کپی رنگی پاسپورت صفحه اول با حداقل 6 ماه اعتبار 

یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید که مشابه عکس پاسپورت نباشد

کپی رنگی صفحه اول شناسنامه

کپی رنگی کارت ملی پشت و رو

;