افزایش بار مجاز هواپیمایی ترکیش

بار مجاز مسافر در مسیر اروپا و آتلانتیک شمالی هواپیمایی ترکیش از تاریخ 22 ژانویه تا 31 می 2018 افزایش یافت.

در کلاس اکونومی در مسیر اروپا به 45 کیلوگرم و در مسیر آتلانتیک شمالی به 3 بسته 23 کیلوگرمی افزایش یافت.

در کلاس بیزنس در مسیر اروپا به 55 کیلوگرم و در مسیر آتلانتیک شمالی به 3 بسته 32 کیلوگرمی افزایش پیدا کرد.


بازگشت
;